Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej eBankNet

 

Proszę zapoznaś cię również z poradnikiem Związku Banków Polskich - Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie na stronie:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa